Vern deg mot stråling

Har Strålevernet gjort seg kjent med sitt eget grunnlagsdokument?

Beskyttelse:

Kobberplate foran smartmåler i sikringsskapet og evt aliminium. Beste er å bli kvitt den delen av måleren som sender signaler til everket, heller lese av selv. Flydalen (link over) har mange tips til hvordan du kan gjøre det (på sine sider)

Ift mobiltelefon ext :

Rosekvarts, orgonitt, shungitt som smykker eller ha de i rommet (det er natursteiner).

Reklame