Til ungdom mellom 18-35 år

Hei til dere ungdommer som av en eller annen grund synes livet er vanskelig. Det kan være så små ting som å ikke glede seg til å gå på skole eller jobb. Det kan være små eller store brist i synet på deg selv, at du synes at du ikke er bra nok. Det kan være personer du omgir deg med som du ikke føler deg vel med. Eller det kan være resel for å si eller gjøre noe du har lyst til. Det kan være små ting du tenker du ikke vil bry andre med, eller det kan være større ting.

Jeg tar imot bestilling på noe jeg kaller sms-coaching. Det er gratis. Sms-coaching er kommunikasjon via sms så lenge behovet er tilstede eller så lenge det er til hjelp. Første «møtet» bør være muntlig, siden skriftlig på sms. Vi kommuniserer da via sms og jeg guider deg gjennom noen verktøy som kan hjelpe deg med de utfordringene du har. PS. Tar også imot henvendelser fra eldre aldersgrupper dersom det er ønskelig.

Hyppigheten av sms er ca 1-2 annenhver dag!

Ta kontakt via sms, så ser vi hva vi får til!

Velkommen💖

Mvh Maybritt Nordgård

Reklame