Spilituell oppvåkning

Oppvåkning

Å skifte bevissthet kan være vondt, fordi det en  tidligere trodde på, stiller en  spørsmålstegn ved: