SMS – coaching

Sms- choasing kan være et godt alternativ for mange. Det er et lavterskeltilbud og er lett tilgjengelig for de fleste.

Sms-coaching er veiledning i enkle verktøy som hjelper en til å komme på rett spor igjen, ved for eksempel nedstemthet, mangel på glede, når man stiller for store krav til seg selv og livet. Generelt hvis det er noe i livet du synes er vanskelig.

Sms-choasing går over flere uker (litt avhengig av hva kunden behov er) men utgangspunktet er å legge en plan for hvor lenge man holder på, slik at det er forutsigbart.

Sms- coaching foregår slik:

1.Du forteller hva du vil ha hjelp til (første samtale bør være på telefon) men er åpen for å gå rett på sms, dersom det er et ønske.

2. Du får verktøy å jobbe med i ca en uke om gangen. Underveis er det fint om du forteller hvordan det går og jeg er åpen for å hjelpe om du står fast.

3. Neste uke kommer nye verktøy og slik fortsetter sms coachingen og bygges opp steg for steg. Hele tiden er det mulighet for hjelp om en står fast.

Dette kan være til stor hjelp om en har lettere depresjon og nedstemthet og føler livet er tomt/meningsløst, selv om en ikke burde føler at en  har grunn til å være misfornøyd.

Et eksempel; En suksessrik mann i 40 åra, jobbet på Nordsjøen, godt betalt jobb, to fine barn og var godt gift. Men han følte ikke glede verken med jobben, barna eller kona. Han følte alt var tomt og meningsløst.

 

Etter 5 uker med Sms-choasing hvor han fikk noen enkle verktøy som hjalp han til å se på livet sitt med nye øyne, ble ting lysere. Dette fikk hans følelser til å forandre seg. Han sa at det ikke var så mørk lenger og at livet var lettere.

Ofte er det ikke så mye som skal til. Sms- coashingen tar tak i tankemønster, følelser, verdier m. m. Dette er oftest sider ved livet som vi ikke tror har så stor betydning, men det har det.

Du er velkommen til å ta kontakt, terskelen er lav og du bestemmer tempo og lengde. Du kan også bare sende en forespørsel og kjenne på om det er dette du vil. Jeg er åpen for alle typer henvendelser som er seriøse

-og husk: ingen problem er for små til å jobbes med. Er det et problem for deg, så er det reelt og trenger fokus.

Pris er intektsregulert. Det vil si at du betaler ift hva inntekten din er. Vi blir enig om prisen etter første samtale.

Velkommen til Sms-coaching, en virkningsfull og enkel måte å få hjelp på💖

Send sms til 41698546 💖

 

Mvh Maybritt Nordgård

 

 

Reklame