Skolemedisin

Noen medesiner er livsviktige og andre kan vi unngå og klare oss uten. Donna Eden forklarer det så fint🥰