Sannheten?

Sannheten? Kjenn etter selv! (flere ting la seg på plass hos meg)

🎶🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Agenda 21 (2030) i praksis. Ikke bare vil mattilsynet endre landbruket til industrilandbruk, men de vil på sikt (PÅ SIKT) fjerne landbruket helt, sakte, saakte men sikkert, steg for steg, nesten umerkelig, mange bekker små blir en stor Å.
Se link her om hvordan de lager kunstig kjøtt :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2872633166090974&id=100000329578021&sfnsn=mo

Jeg spiser ikke kjøtt men det er ikke fordi jeg vil fjerne dyr fra norsk landbruk, tvert imot, jeg vil beholde dem der, la de leve, bruke (samarbeideed dem) de på alle måter, som den ressursen de er, som de hjelpere de er ift kulturlandskap, mat, klær, liv, omsorg, terapi. En dag kan det bli være eller ikke være ift overlevelse/selvberging i dette landet, både av mat og klær. Dessuten spiser de fleste kjøtt og må få fortsette med det så lenge de ønsker og har behov for det. Har dyra hatt et bra liv så er det vel en menneskerett å få velge. Men Agenda 21 (2030) har ikke til hensikt og la oss velge, verken når det gjelder mat eller noe annet. Når våre barnebarn er i 30 åra finnes det ikke noe igjen av norsk landbruk, hvis de får det som de vil (FN). Planen er godt i gang, skjult i alle krinkelkroker av Norge og hele verden. Det er i bygdenes krinkelkroker den synes best, ikke ved første øyekast men om en ser hva som har skjedd de siste 10-20-30 åra. «Sjefene» (FN) av Agenda 21 (2030) har god tid og gjør små endringer over tid, slik at vi ikke merker det og slik at de i fred og ro kan jobbe med sin plan uten protester fra folket. AGENDA 21 (2030) strekker seg fra 1992-2050.

Agenda 21 (2030) under FN vil ha bort landbruket i Norge. Dette skjer under påskudd av mange falske argumenter som de skriver i sine rapporter. De har også kampanjer under «grønt flagg» at det er miljøskadelig med husdyr (CO2-utslipp, spiser for mye gress, skog må da hugges osv) men det er et lureri, et påskudd for å fjern dyr, alle dyr, også de ville etterhvert (se hva som skjer i regi av Mattilsynet ift til Bjørn, ulv, hjorte dyr. (de er godt igang)
https://www.nrk.no/sognogfjordane/kranglar-om-reinslakting-i-nordfjella-1.13755821
🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Oppmodar grunneigarar til å nekte jakt


🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/mattilsynet-utmarksbeite-dyrevern-og-urettferdige-rovdyrdrap/
🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156450468267331&id=619497330&sfnsn=mo
🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Dette er en (skjult) agenda som aktiveres bl.a gjennom «Den grønne maska» (miljøpartier/miljøpolitikk, også noen dyrevernforkjempere). I dag ligger onde hensikter så godt skjult at en skal jammen være våken for å oppdage det. Klovner som er overgripere og forbrytere er vel et godt eksempel. Men jeg tros styresmaktene er verst, de gjør mye vi ikke vet som også har innvirkning på alt og alle (også fremprovosering av kriminalitet blandet vanlige folk) og spesielt de som tror blindt på dem. Manipulasjonen er nok stor. Som det sto i en nettavis med nyheter som ikke massemedia vil ha:
«Vær skeptisk til alt og undersøk selv før du svelger og si ja til noe»!!
Dr. Lukanen-Kilde har avdekket skremmende teknologi i forsvaret og hva de skal brukes til nå og i fremtiden (link rett under)

Hva er Agenda 21 (2030)? Det er FN`s 351siders plan for hele verden (laget i 1989, vedtatt av 199 land i 1992) (inbefatter absolutt alle aspekter av vårt liv, hver eneste en av oss i hele verden). Vår Brundlandregjering var også med å utforme denne planen (se link under) :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2859752497379041&id=100000329578021&sfnsn=mo
🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
Film under, viser håp, om vi på en eller annen måte reiser oss og står imot:

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Ingunn Sigurdsdatter får besøk av Mattilsynet

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
Agenda 21 (2030) grønne masker:

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
(ifm videoen under/samme sak)
https://www.laagendalsposten.no/nore-og-uvdal/uvdal/ovre-uvdal/mattilsynets-aksjon-i-uvdal/x/5-64-532511

🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️

Det er mange som vil vise oss  sannheten. Jeg tror på denne:

Reklame