Meditasjon med dans, maling og stemmebruk

Hei, og velkommen til Veåsen’s hjemmeside.

Jeg heter May-Britt Nordgård og holder kurs i meditasjon med kreativ aktiviteter som maling, dans og stemmebruk mm.

Jeg jobber via energipungter.

I kroppen vår har vi 7 hoved- energipunkter og disse tar jeg utgangspunkt i under meditasjonen og bruker de som utgangspunkt for de kreative aktivitetene.

Hvert energipunkt (shakra) representerer farger, vibrasjoner, kjertler, egenskaper, bevegelser mm

Vår helsetilstand vises gjennom shakrane . Hvert shakra representerer egenskaper som trygghet, glede, kraft, kjærlighet, kommunikasjon (hvordan vi uttrykker oss), kreativitet, visdom mm. Hvis du f.eks skjelden føler deg glad, eller synes det er vanskelig å leke og tulle, kan det være ubalanse i det 2. shakra som representerer glede og det indre barnet.

Synes du det er vanskelig å uttrykke deg, kan det være at hals-shakra trenger stimulering og trening.

Her er en liten oversikt over hvilke områder de forskjellige shakrane representerer

❤️Rot-shakra : Trygghet, jording

🧡Hara-shakra: Glede, det indre barnet

💛SolarPlexus-shakra: Mot, kraft

💚Hjerte-shakra: Kjærlighet, takknemlighet

💙Hals-shakra: Åpenhet, sannhet

🤍Pineal-shakra: Tredje øye, intuisjon

💜Krone-shakra: Visdom, kontakt med sjelen

På kursene renser vi shakrane på flere forskjellige måter. Dansen, malingen og stemmebruken er også med å åpne shakra’ne. Det er normalt at et eller flere shakra blir i ubalanse og lukker seg i løpet av hendelser i livet. . Det kan komme av langvarig sorg, stress, bekymringer mm. Øvelsene vi gjør er med på å balanse dem og/ eller opprettholde balansen. Øvelsene er enkle og kan utføres av alle.

DANSEN:

I dansen vil vi fokusere på det energipungtet som har med jording å gjøre. Å danse barbent på moder jord vil hjelpe å åpne rotshakra eller balansere det. Vi hører alle sammen til naturen og vi vil føle at noe klikkes på plass når vi er ute i naturen.. Balansen gjenopprettes. Det er også med på å bevare god helse, både psykisk og fysisk.

Under er en tekst om fordelene ved å gå uten sko ute i naturen.

Dansen vil derfor foregå barbent utendørs hvis temperatur og omstendighetene tillater det.

🌺

MALING:

Maling og lek henger sammen. Leke og eksperimentere med farger, male med store bevegelser, male med store pensler, drømme seg bort i fargenes vibrasjoner, stupe inn i et hav av farger som spiller sammen til et bilde.

Slik kan det føles og slik kan det bli en lek. Farger appelerer til barnet i oss, til eksperimentering og utprøving, slik vi gjorde før vi forsvant inn i en voksen.

Barnet er alt,

også de negative vonde følelsene, sinnet, fustrasjon…

Det kan også være at slike følelser kommer opp, og at en vil bruke farger som uttrykker det. Her kan alt skje.

Barnet i oss kan by på overraskelser og barn er ofte ikke redd for å sjokkere og komme med uventede uttrykk. For de har endra ikke begynt å legge lokk på «uakseptable» følelser. De har frihet til å uttrykke det som ER her og nå.

🌺

STEMMEBRUK:

Å få uttrykt seg slik en helst vil er ikke bestandig så lett. Det kan være mange årsaker til at det er vanskelig å få frem det en føler, når en føler det, og til den en føler det for, til rett tidspungt. Kulturen kan være en av årsakene, også den familie-kulturen vi kommer fra. Vi har ofte mange uskrevne regler om hva som er akseptabelt og ikke .

Under stemmebruk jobber vi spesielt med hals-shakra som står for bl.a åpenhet og sannhet.

Vi bruker stemmen mye under meditasjonen og tar i bruk vibrasjonene til hvert shakra, spesielt hals-shakra. Vi tar i bruk hele «skalaen, fra den dypeste bass, til den høyeste «c». Vår kraft kan ligge i de lave bass-toner og de brukes skjelden i vårt siviliserte samfunn. Men små barn er brukere av denne tonen og den kommer frem under frustrasjon og sinne.

Disse øvelsene foregår i trygge rammer som alle mestrer.

🕊️🌸🕊️🌸🕊️🌸

Om å gå barbent 👣

🌸Hvis du for eksempel tråkker på en sten, så gir det smertesignaler til hode som igjen forteller musklene at de skal røre på seg. Disse nervesignalene trenger vi å øve på, spesielt når vi blir eldre, for da blir disse signalene svakere.

🌸Å løpe/danse barbeint gjør at jorden kommer i kontakt med visse punkter på fotsålene. Disse punktene er ansvarlige for mange organer i kroppen din som da blir stimulert. 

🌸Å bevege seg barbeint forbedrer humøret.  Ikke bare at du føler deg friere og mer avslappet. Vitenskapelige studier har tydelig vist at barbeint gange forbedrer humøret. Dette har en positiv effekt på depresjon, stress og nervøsitet.

 det er stor helsegevinst ved å gå barbent

🕊️

Bilde under viser shakra’ne med farger, plassering og form.

PS. Det er ikke nødvendig å sitte i denne stillingen (lotus) for å meditere. Det er viktigere å være avslappet så energien kan flyte.

Mer om shakra

(det er en hel studie og kilder sier litt forskjellig i sine forklaringer ,men det store bildet er likt): Du kan trykke videre inni linken og lese om alle shakra’ne (chakra)

Reklame
av veaasen